Spoločnosť REALITY TRADING spol. s r.o. poskytuje pre svojich klientov kompletný servis v oblasti nehnuteľností. - Sprostredkovanie kúpy a predaja. - Výkup pozemkov. - Majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností. - Obstaranie znaleckých posudkov, geometrických plánov, kúpnych a iných zmlúv. - Inžinierska činnosť, dozorovanie stavieb.