Oznam o uzatvorení prevádzky! Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2595/2020 je od. 16.03.2020 naša prevádza pre verejnosť zatvorená. Sme tu stále pre Vás prostredníctvo emailu a telefonicky: gruy@gruy.sk 0911 920 290, 0902 920 284